Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Graphic1

MÜZMİN MUHALEFET…

Muhalefette ihtiyarlamak nasıl bir şey acaba?

CHP ve MHP’liler dönüp geçmişlerine baksalar en son ne zaman iktidarda idiler? yaptıkları son eser, ürettikleri son fikir nedir?

Ürettikleri siyasete literatür olarak koyabildikleri fikir projeleri nedir?

MHP halâ demokrasiyle yönetilen ülkemde gerçekleri gizleyerek, Türklerin ve Müslümanların hak gasplarını görmezden gelerek Kaderine razı sömürgenin sarı sendikası gibi davranmaya devam eder, Demokratik Milliyetçilikten, evrensel değerlere, kıymetlere, oluşumlara saygılı ama Emperyal Milliyetçilik kulvarına çıkmıyor, çıkamıyor, çıkarılmıyorsa; Arka odasının Manş ötesi kombinasyonunu bilmiyor, görmüyorsa varsın pazarda bulunsun.

images

EL CEZİRE

Ya da Ceziret- Ül Arap, iki nehir arasında kalan Cizre’den başlayıp Basra’ya kadar Fırat ve Dicle’nin suladığı münbit, verimli ve sahibini arayan mutsuz topraklar.(Niçin Cizre sorusunun cevabı da burada.)

Mezopotamya medeniyetlerin beşiği. Kimler gelmiş, geçmiş Babylon’dan, Hitit, Babil, Asur, Sümer, Akad, Med, Pers, Süryani, Keldani, gerçek İseviler Eseni’ler, parayı icad eden Lidyalıları da unutmayalım.

Bütün peygamberlerin buraya gelişinin nedeni belli, tarihin en eski yerleşim coğrafyası bir ucu biz de Cizre’den, Suriye’de Ayn-el Arap’tan başlar Basra’ya kadar devam eder. Toprak bereketli, altı petrol, üzerinde kan, gözyaşı ve savaş var.

adli_tatil_yarin_basliyor_1312095841

Hukuk ilim değilmiş…

1847 yılında Alman Savcı hukuk adamı Kirchmann ”Hukukun ilim açısından değersizliği” adlı uzun bir tez hazırlar ve bu nesnel alanın ilim olmadığı gerçeğini ortaya koyar. Cumhuriyet tarihinde belki en çok hukukçu üyesine sahip olan mecliste en çok kanun yazımı hatası da bu döneme ait, ne garip. YÖK’de Hukukçuların ağırlıklı olduğu bir dönemi görürken, hukuksuzlukların tavan yaptığı, meslek taassubuyla yapılan yanlışların ve yalanların ülkenin demokratik geleceğini etkileyecek mertebelere ulaştığını, adeta gerçekleri görememe körlüğüne vardığını son kararlarında da görüyoruz.(Fakülte açma müracaatını yapan üniversite zaten en az 3 akademisyen kontratını koymadan müracaat dosyası tanzim edemiyor.)

yunanistan-secimleri

Yunanistan Seçimleri…

1- Bugün ABD’nin en büyük savaş gücü deniz piyadeleriyse; bilir misiniz ki bunu bize borçlular. 1796 yılında Akdeniz deki Amerikan bandıralı gemilerin limanlarımızda ticaret anlaşması olmaması sebebiyle tutuklayan Cezayir dayısı Aslanlı Hasan paşa Amerikan Senatosunun büyük bir deniz kuvveti kurulması için bütçe ayırmasına neden olmuştur. Sonrasında uzlaşı sağlanmış ve ABD bize haraç vermeyi, hem de dayı Hasan Paşanın dikte ettirdiği şartlarda keş ve açık denizde ödeme, yapılan Antlaşma Osmanlının kullandığı Alfabe ile Türkçe yazılmış ve George Washington efendi padişaha eş tutulamayacağı içinde Cezayir Dayısı tarafından imzalanmıştır. Bu antlaşma Türkiye’ye gelen her diplomata öğretilir.

galatasaray-ali-sami-yen-in-dogum-gununu-kutladi-3638493_1368_o

GALATA’daki DEVLET, GALATA SARAY’I

Kişi yada kurumlar kendini bilmez, yada aslını astarını unutur, asaletini kaybederse zelil olmuşlardır.

Galata’daki  Saray yani tamamen bir ticaret serbest bölgesi, azınlık ve mütegallibelerin yaşayıp ticaret yaptığı (adeta devlet içinde devlet) Galata’da Sarayın yani devletin, o günkü tabir ile Devlet-i Ali’nin “yüce devletin” o bölgedeki temsilcisi olan Mekteb-i Sultanidir. Yabancı lisan orada öğretilir, devlete ve saraya orada adam yetiştirilirdi. Orası Galata gibi farklı statüdeki bir yerde saraya ait bir önemli nokta idi bir nevi ileri karakol gibi. Galatasaray kulübü de bu lisenin üzerine inşa edilmişti, tıpkı aynı adlı üniversite gibi.

cok_oturmak_fitik_yapiyor_1 (1)

Oturmak: Yüzyılımızın Yeni Sigarası..

Yirminci yüzyılda insan sağlığının en büyük tehditlerinden biri herhalde sigara idi. Araştırmacılar bu yüzyılın sigarasını ise daha şimdiden tespit etti: “Oturmak” yani “hareketsiz yaşam” biçimi.

ABD’de Mayo Kliniğin Endokrinoloji Bölümü uzmanlarından Dr. James Levine son 15 yılın en büyük sağlık sorununun “oturmak” olduğunu söylüyor.

Yapılan çalışmalar, gün içinde 6 saat ve üzeri süreleri oturarak geçiren kişilerde şeker hastalığı, obezite, depresyon ve bazı kanserlerin arttığını gösteriyor. Kronik hastalığı olan kişilerin hastalık bulguları da hareketsiz yaşam ile şiddetleniyor.

türkçe - osmanlıca - uydurmaca

OSMANLICA-TÜRKÇE-UYDURMACA…

Sol görüşlüdür diye okumadığımız 1961 de vefat eden Peyami Safa’nın Osmanlıca-Türkçe-Uydurmaca adlı yaprakları sararmış bir eseri ellerimin arasındaydı; çevirdiğim sayfalarında sanki bugün yazılmış kadar taze bilgiler ve benzer olaylar vardı, yer Cağaloğlu yeni yılın 6 Ocak günü Yenici sahaf dükkanıydı, dışarıda kar yağıyor ve soğuk rüzgar yalazı gibi insanın yüzünü yalıyordu. Fakat bu kitap sanki bugün yeni matbaadan çıkmış gibi sımsıcaktı, ellerim ısınmıştı okuduğum satırları beynime nakşediyordum, adeta kalbimin dilime söylemek emrini verdiği ama dağarcık yetersizliğinden dilimin lâl olduğu konuları eşsiz Türkçesiyle ve bir şairin nesir dizgisiyle ruhuma nakşediyordu Peyami Safa ; “Dil ve Vatan aynı şeydir. Vatanınıza silahlı bir güç girse savaşırsınız, peki ya dilinizdeki yabancı kelimeler, sokuntular?”

images

ERMENİ MESELESİNİN ORTAYA ÇIKMASINDA FRANSA’NIN ROLÜ

 “Ermeni Meselesi”, ilk defa, XIX. Yüzyıl sonlarına doğru, Avrupa ga­zetelerinin bazı siyasi yazarları tarafından ortaya atılmıştır. Mesele, sonra, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşları sonunda imzalanmış olan Yeşilköy ve Berlin Antlaşmalarının maddelerinde yer almak suretiyle, milletlerarası siyasi bir terim haline gelmiştir. Bu antlaşmalarda, İngiltere, Fransa ve Rusya tarafın­dan ortaya atılan bu mesele diğer bazı Avrupa devletleriyle Amerika Birle­şik Devletleri’nce de desteklenmiştir.

Bir Dünya Gücü Türkiye Rüyası