Anasayfa › Aylık › Mart 2010

Açılım, Kaçılım, Kaçırım

            Açılım sosyolojik olarak dışa karşı yapılan bir iş ve işlem olmalıdır. Kapıyı veya pencereyi içeriye doğru açmaya çalışırsanız; yer tarar, alan zayiatı verir, açılan alanı kaybeder, kullanamazsınız, zarar edersiniz.

            Onun için açılım dışa karşı olmalıdır. Ermeni adlı açılım bizim, bize ait Ermeni vatandaşlarımızı rahatsız eder, incitir. Bunun adı “Ermenistan Açılımı” olmalıydı.

YALÇIN KOÇAK OTOBİYOGRAFİSİ

22 Mart 1952 Sakarya ili, Adapazarı Merkez Karakalpak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olarak dünyaya geldim.

Dün Hitler – Bugün İsrail

Dün Hitler işkence yapıyordu, insanlık suçu işliyordu; bugün aynı

şekilde aynı metodlarla İsrail…

İşsizlik

            En kolay istismar edilecek sosyal konuların belki de birincisi. Çok önemli işi gücü yolunda olanı yoldan çıkarmak mümkün değildir. Ama işsiz kalmış bir kimse öyle midir? Kişisel davranış hasletleri dibe vurmuş, aş derdi başlamış, istikbal endişesi karartılmış, statü atlama eşitliği elinden alınmış bir insan toplumun kendisine karşı vazifelerini yapmadığına inandırılır. Ülkesinin ve yönetenlerin onu unuttuğuna, kayıtsızlığına şartlandırılırsa ortaya tankla topla durdurulamayacak, haricilerin her türlü manipülasyonlarına açık; topluma, ülkesine, sisteme, rejime karşı bir militan ortaya çıkar.

Töre / Yasa =Anayasa

            Batı kaynaklı yazarlardan ve eserlerden kendi tarihini okumaya mecbur bırakılmış acul insanlar olarak, morgda dirilen insan şaşkınlığıyla etrafı dinliyoruz. Olan biteni hayretle karşılıyoruz.

Tuğ, Toprak, Sikke

Selçuklu sultanı Ertuğrul Gazi Rahmetli’ye bir Berat vermişti. Bu berat’ta mealen önemli şu üç husus vardı:

1. Domaniç yaylaları sizindir, gidip yerleşin.
2. Para, sikke basabilirsin (çok önemli).
3. Tuğ (bayrak) dikebilirsin.

18 Mart – Çanakkale anısına…

Galata bankerlerinin getirdikleriyle saraylar yaptık.

Yalın ayak, başı kabak kanımızla canımızla Çanakkale’de parasız pulsuz destan yazdık.

1915’de geçilmeyen Çanakkale 1918’de nasıl geçildi.

UNUTTUK!

Çamur…

Bir haftadır İstanbul’a gökten çamur yağıyor. Elazığ’da çöken kerpiçlerin oluşturduğu toz bulutu olduğunu anlayamadık.

İçeride siyasi arena toz duman, Salı günleri olsun istemiyoruz. Kürsülerden atışmalar, gündem kısırlaştırmaları, gerçekleri perdelemeler, dedi ve dedi ki’ler üzerine canım ülkemin heder edilen boşa geçirilen günleri.

Bir Dünya Gücü Türkiye Rüyası