Anasayfa › Aylık › Ekim 2010
hericenb8

DEVRİM

 

Büyük değişim, kökten yenilik veya yenileşmek. Peki, kimin isteğine göre, halklara rağmen mi? Kurucu ulus millete rağmen mi , içeriden böyle bir talep var mı? Gereği var mı? Dışarıdan  baskı var mı? Kurucular ne şartlardaydı? Zarunet varmıydı? Gizlenen tarih , muharref (tahridedilmiş) tarihi gerçeklerle beynimiz doldurulduğu için ve bu zararlı fikirler, fikir dünyamızda ayrılık ve tabi siyasi fraksiyon ayrılıklarını körüklemiş ve yıllardır boş , gerçek olmayan , bize ait olmayan , sokuntu ,  dışarıdan telkin veya yaptırım olarak veya açılım mecburiyeti olarak sunulan konularla yerinde sayan , hatta patinaj yapan bir Türkiye‘de yaşıyoruz.

51743a43937620560c00001b

KİTAP YAKAN ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ

Dünyayı şekillendirme, Yeni Dünya Düzeni veya güncel adıyla Globalizm. Eski ABD Başkanı Reagan’lı dönemle başlayacağının ilk sinyallerini vermişti.

Dünya ticaretinde veya doğru tabirle sömürüsünde Kartel(tekel) ve tröstleşme bütün ülkelerin kanunlarında yasak olarak konmuş koydurulmuşsa da petrol, silah, ilaç, gıda ve şimdi de bilişim sektörüyle bilgiyi tekelinde tutma şekliyle tezahür ediyor.

teror1

MEVALİ

                       Müslüman ama Arap olmayan anlamında kullanıldığı gibi, hür ama hür değil. Anlamında da kullanılan Arapça bir kelimedir. Bilhassa Endülüs Medeniyeti döneminde kullanılmış, sonraları anlamını yitirmiş bir kavram olarak kullanılmıştır. Bu gün ise tekrar üzerinde çalışılması gereken, aklımızı başımıza aldırabilecek, aydıracak bir konudur. 

chp-carsafa-dolanir

MEŞHUR 17. MADDE

                       Olmayan problemden nema çıkarmak, özgürlükler bahanesiyse demokrat kesilerek mağdur pozisyonunda işi sürüncemede bırakmak, Halkı ve inananları kandırmak ve bundan siyasi nema çıkarmak ucuz politika değil de nedir? Ucuz politikanın alıcısı da CHP’dir!

 

yabanci-sermaye300

YABANCI SERMAYE

Hassastır. Ürkektir. Bilmediği bir ülkeye yatırım için gidiyorsa acabaları vardır. “Ya canını ya paranı” denklemiyle çok karşılaşır.

Bir Dünya Gücü Türkiye Rüyası