Anasayfa › Kategori › Meselelerimiz
1

KIBRIS MESELESİ

“Efendiler, Kıbrıs’a çok dikkat ediniz!..Kıbrıs düşmanın elinde bulunduğu sürece bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir” (Mustafa Kemal Atatürk)

Graphic1

ABD’DEN ŞOK RAPOR

 

ABD eski Başkanı Reagan’ın danışmanı Bruce Fein: “Beyaz Saray araştırma yaptı, Ermenilerin 2 milyon Müslüman Osmanlı’yı katlettiği ortaya çıktı. Ermeniler, kendi arşivlerini açmıyor, çünkü bu gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor…” dedi.

Graphic1

ŞARK MESELESİ

 

Cumhuriyetten iki asır evvelinden girme fitne bu bölgemizin ve tabi ülkemizin can yakan ve acıtan ve de can sıkan problemi olmaya devam ediyor.

Cumhuriyeti kuranlar İmperior vizyona ve eğitime sahip insanlardı. Ellerinde din bağı gibi kuvvetli bir bağlaç vardı. Arnold Toynbee sonraları Türkiye’ye gelip konferanslar verdiğinde Türkiye’nin üst yapı devrimlerini başardığını, esas alt yapı devrimlerinde geri kaldığını ifade etmiştir (Sonraları Sör ünvanını da aldı).

abd-nin-ırak-işgalinde-ırak-halkına-olan-saygısı_410979

VARSAYALIM!..

Bu yıl ABD’nin ilan ettiği, Irak’tan çekilme yılı.

Varsayalım tarihte Irak diye bir devlet ve Iraklı diye bir kavim, bir millet vardı.

Irak diye bir devlet; Eski Türk, Osmanlı coğrafyasından narkozsuz ameliyatla koparılmış, cebren istimlâk edilmiş, sınırları cetvelle çizilmiş, yarını kontrol altında tutulacak, tutana sadakatle bağlı çapullara krallık, beylik, prenslik sıfatlarının verileceği Manda otlaklarından yalnızca birisidir.

Kadim tarihin Mezopotamya’sında Türkler, Kürtler, Araplar, Nasturiler,  Keldaniler, Süryaniler, Ermeniler Osmanlı sancağı altında yüzyıllarca komşu yaşamışken, sözde hürriyet, adalet, müsavat (eşitlik) palavralarıyla kavmiyetçilik sonrasında esarete ve istibdada düştüler.

indir (3)

HATAY da NİÇİN…

            HATAY da NİÇİN…

 

          Atatürk ve silah arkadaşları için hayati öneme haiz görülen yerlerden bir tanesi de dünyada eşine az rastlanır bir siyaset takip edilerek ilhak ettirilen Hatay Cumhuriyetimizdir. Konuyu önce yazmıştık, merak eden bakabilir.

 

11127

Bab-ı Harabül Basra

             Basra kapısı harap olduktan sonra. Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğin Niğde’ye. Eş anlamlı sözleriyle Bor pazarının bereket ve kıymeti,  Bağdat’ın değil Basra’nın kapı olduğu öğretiliyordu bizlere.

ataturk

FİLİSTİN MESELESİ

 ATATÜRK`ÜN FİLİSTİN İLE İLGİLİ MECLİS KONUŞMASI

FİLİSTİN’E EL SÜRÜLEMEZ

 KEMAL PAŞA AVRUPA`YA İHTAR EDİYOR. 

TÜRKLER MUKADDES TOPRAKLARDA YABANCI HAKİMİYETİNE TAHAMMÜL ETMEYECEKLERDİR.

Türkçe hakimiyeti milliye gazetesi Kemal Atatürk`ün Türkiye Millet Meclisinde irad etmiş olduğu bir nutuktan bahsediyor. Aşağıdaki satırlar bu nutkun Filistin`e taalluk eden kısmından alınmıştır.

“Arapların Avrupa siyasetine nüfuz edemeyip bu sözde istiklal kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine esir kıldıkları çok şayanı teessüftür.

1068

Kollektif İhanet

KKTC’nin, Kıbrıs’taki toprak varlığı 2 milyon dönümdür. Bunun 400 bin dönümü ağırlıklı olarak kamuya ait; orman, tarla-bağ-bahçe, yol vs… Geriye kalan 200 bin dönüm ise Türklerin tapusunda. Türkler tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için bu araziler ‘tarla’ sınıfında; geri kalan 1.2 milyon dönüm ise Rumların elinde; çoğu turizm alanı.

Bir Dünya Gücü Türkiye Rüyası