Anasayfa › Kategori › Siyaset
geziparki

GEZİCİLİK

Siyasetin bir oyunudur “olmazı göstermek” olarak kısaca özetlenebilir. Sokaktan gelmiş Aristokrat olmayan bir Başbakanımız var aslında, dün oda gezi veya bir başka yerde eylem koyuyordu, yazı yazıyordu oligarşik devletin yasak dediği bir işi yapıyordu.

Şimdi o günlerini unutmuş gibimi davranıyor sanıyorsunuz. Kesinlikle hayır.

deneme-nedir

MAĞRUR OLDUM; MAĞLÛP OLDUM!

Anadolu fatihi Horasanlı, bir Hilal ile Anadolu’ya bizleri getiren savaş ustası, Nizam-ı Mülk gibi bir veziri Keşfeden ve dahi;, Batini, Rafızi ve sair bozuk itikatlıların amansız hasmı Sultan Alparslan, fethettiği kalenin kalleş komutanı tarafından alçakça ve kahpece hançerlenip ölüm döşeğine düştüğünde, son kelamı İlahi Kelimetulluhı (kelime-i şahadet’i) söylemeden yanındakilere ve oğlu Melikşah’a:

“Dün askerimin yaptığı geçit töreninde gururlandım. Mağrur oldum, ama ölüme mağlup oldum” demiştir.

yavuz

KÖPRÜNAME

Yavuz anlı şanlı, Yavuz. Destancısını bulamamış şarkın ve garbın gazisi.

Domaniç yaylasından yeşeren çınarın dallarını dünyaya dolayan, oğlu Kanuniye bir cihan devleti olma kapılarını ve imkanlarını bırakan ulumuz. Anadolu’nun inanç ikliminde bir siyasi kararından ötürü  takılmayan isimlerin sahibi. Satılmayı ve aldatılmayı kendine yediremeyen cengaver.

egitim

EĞİTİMİN EĞİTİMİ

Dünya geleceğini kuracağı gençliğini nasıl eğitiyor, onları teslim edeceği kadroları nasıl seçiyor ve nasıl özel bir eğitimden geçiriyor?..

Bir Japon, çocuğunu Hiroşima’ya götürüp 1 gün orada o havayı yaşattırıyor. Ders, konferans, seminerlerle; Atalarının burada, kimler tarafından, ne amaçla yok edildiğinden başlıyor… Kendi milli Japon kültür ve maneviyatını sindire, sindire çocuklarına anlatıyor, açıklıyor, eğitim, öğretiyor; Eğer, 1945 de kendilerine dayatılan “eğitim” sistemiyle gitselerdi, bugün Türkiye gibi olacaklarını örnekleriyle anlatıyor.

Hasan Tahsin Paşanın Konak'ta teslim protokolünü imzalamasıyla şehirde beş asırlık türk hakimiyeti son buldu.

100 YIL ÖNCE, 100 YIL SONRA…

Yanyalı Hasan Tahsin Paşa ile Konyalı Şaban Hoca, aralarında ne kadar benzerlik var.

100 yıl önce attığı bir imza ile Selaniki Yunanlılara teslim eden Yanyalı Hasan Tahsin Paşa, teslim olan binlerce Türk askerinin açlıktan ölmesine de sebep olmuş, 100 yıl sonra Konyalı Şaban Hoca da attığı bir imza ile Rumeli de Türkçe eğitimini katlederek, Alanı egemenlerin insafına ve diline bırakmıştır.

zaman

VAKİT TAMAM

Haziran 2011’de “Vakit Geldi” adlı bir yazı dökülmüştü
kalemimizden. Önünde millî

0000343417

FARELİ KÖYÜN KAVALCISI

Jules Verne bir kâhin mi?, bir aziz mi?,
yoksa bir intihalci miydi bilemem!..

Ama adamın

yazdıklarından biri hariç, hepsi asrımızda gerçekleşti…

-Denizler
Altında Yirmi Bin Fersah,

-80
Günde Devr-i Alem,

-Ay’a
Yolculuk v.s., Hepsi artık hayal olmaktan çıktı. Biri hariç:

Graphic1

İlahi Ateşkes

Sizler bilmezsiniz, bilmenizi de temenni etmem. 7.4 ile 7.2 ile altınızdaki toprağın, koltuğun, döşemenin boşaldığını. Kırılan fayın yer altındaki uğultusunu, çatlayan, yıkılan binaların adeta kırılan kemikler gibi feryadını, ahını… Toz dumanı, herşeyin yerle yeksan olduğunu, feryat figanı, sonra karanlığı ve sessizliği… Ölümle yaşam arasındasınızdır. Bulunduğunuz karanlık zifir, kabre benzer, ama o ne: Yoktur üstünüzde yanık sesiyle telkin veren bir hoca. Ağrıyan yerleriniz, yaşadığınızı hatırlatır. “Ölmeden önce ölmüş” gibisinizdir.

Bir Dünya Gücü Türkiye Rüyası