AnasayfaMeselelerimizFilistin Meselesi › FİLİSTİN MESELESİ

FİLİSTİN MESELESİ

 ATATÜRK`ÜN FİLİSTİN İLE İLGİLİ MECLİS KONUŞMASI

FİLİSTİN’E EL SÜRÜLEMEZ

 KEMAL PAŞA AVRUPA`YA İHTAR EDİYOR. 

TÜRKLER MUKADDES TOPRAKLARDA YABANCI HAKİMİYETİNE TAHAMMÜL ETMEYECEKLERDİR.

Türkçe hakimiyeti milliye gazetesi Kemal Atatürk`ün Türkiye Millet Meclisinde irad etmiş olduğu bir nutuktan bahsediyor. Aşağıdaki satırlar bu nutkun Filistin`e taalluk eden kısmından alınmıştır.

“Arapların Avrupa siyasetine nüfuz edemeyip bu sözde istiklal kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine esir kıldıkları çok şayanı teessüftür.

Kemal Atatürk`ün, Filistin`in, Arabistanda vuku bulacak harekatın merkezini teşkil ettiği takdirde bura Araplarına yapılacak her hangi bir fenalığa Türklerin de tahammül edemeyeceğini söylemektedir.

“Arapların arasında mevcud olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz vakıa bir kaç sene Araplardan uzak kaldık. Fakat şimdi kendimize kafi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyetin mukaddes yerlerini Musevilerin ve  Hrıstiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız.Binanaleyh şunu söylemek istiyoruz ki buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz.Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyete lakayt olmakla ittiham edildik. Fakat bu ittihamlara rağmen Peygamberin son arzusunu yani, mukaddes toprakların daima İslam hakimiyetinde kalmasını temin için hemen bu gün kanımızı dökmeye hazırız. Cedlerimizin, Selahaddin`in idaresi altında, uğrunda hrıstiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hakimiyet ve nüfuzunun tahtında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bu gün, Allah`ın inayeti ile kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam aleminin ayaklanıp icraata geçeceğinden şüphemiz yoktur.

Atatürkçülere ibret!!!

 

 

GELİN BU SÖYLEVİ ve SATIR ARALARINI ve GÜNÜN KRONOLOJİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİNE BİR BAKALIM

Tarih: 27/07/1937   İngiltere Krizde, Lord Peel Raporu devrededir.

Dil: Oldukça sert, kararlı

Üslup: Nefis bir vicdan tezkiyesi , vefatına 1.5 yıl kalmış bir liderin Tarihe düştüğü not’tur bu.

1.       Arapların Avrupa Siyasetine nüfuz edememeleri…..  Önemli bir tespit, oyuna getirildiklerini beyanla başlıyor.

2.       Sözde İstiklal ….. ile ESİR alındıklarını esefle bildiriyor.

Peki ne oldu bu Arap devletleri, İngiliz kadınlarla evlendirilen işbirlikçilerin idaresine verildi. Sömürgeleştirildi.

İtikaden İngiliz’lerin geliştirdiği vahabi mezhebinde mazlum halkı hala inim inim inlemekte, sürünmekte

Biz ise Gazi Mustafa Kemal kendi cebinden verdiği para ile Elmalılı Hamdi’ye yazdırdığı Maturidi itikad’lı, imam Hanefi mezhebi ile İslâm’ı; önce Hürriyet ve akıl diyen en temiz pınarından beslendik, serpildik, büyüdük, yeşerdik…

3.       Avrupa Emperyalizmi demesi…..  Başlı başına bir ders konusu, Bugünkü AB’ciliği daha 37’de gören sarı  saçlım, mavi gözlüm Avrupa devletleri demiyor, Bu söylevde üzerine basa basa Avrupa Emperyalizmi diyor. Daha ne desin.

4.       Arapları kimse bizim kadar tanıyamaz. Mezhepsel konumlarını kimse bizim kadar bilemez.

5.       Zaruret vardı; Araplardan uzak kaldık, öyle davrandık.

6.       Mukaddes yerlerimizin varisi biziz. Musevi ve Hıristiyanların Emperyalistlerin oyun sahası yapılmasına mani olacağız.

7.       Bize dinsiz diyenler bilsin ki; Peygamberlerin son arzusu için bugün kan dökmeye bu kutsal beldeler için harbe hazırız.

8.       Cedlerimizin ve Selâhaddin’in iradesi altında … Türklere ve Kürtlere ortak bir mesaj var, Hıristiyan bu birliği bozacak ve Kudüs’ü, Ortadoğu’yu yiyebildiği yeri yutacak…

Ne dersiniz bu plan şimdi hangi aşamada, aymazlar…

9.   Bu gün Allah’ın İnayeti ile kuvvetliyiz. Tam bir teslimiyet tevazu ve tevekkül içerisinde kararlılık okunuyor.

Seni bize bu yönlerinle tanıtmayan, tanımamıza mani olanlara lanet olsun, yardakçıların da soyu kurusun.

BİR KONU, PİR KONUŞMACI

İşte  9’ tarz-ı Siyaset

Gazze ve Gaza…..

Ve de İsrail Belâ

Yalçın KOÇAK

ATATÜRK FİLİSTİN İÇİN SON KEZ KÜKREDİ

Atatürk, 1937 yılı içinde Filistin’in parçalanması ve Arapların topraklarından sürülmesi ile ilgili İngiliz Peel planını öğrendi.  

-İngilizlerin, 1923 tarihli Türk-Yunan mübadele anlaşmasını örnek göstererek Arapları yurdundan etme politikasına karşı geldi. -Filistin’de Arapları ve İslamın onurunu koruma uğruna İngiltere’ye karşı önce rest çekti sonra da  savaş hazırlığına girdi.

Aradan yıllar geçmişti…Osmanlı’nın yıllar süren savaşlar sonrası parçalanması paylaşılması…Yaşanan acılar ve gözyaşları…Ve arkasından Osmanlı’nın külleri üzerinden doğan Türkiye Devleti ve o’nun kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde geçen yıllar…    1937 yılı Temmuz ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oturumunda Filistin sorunu gündeme geldi. İngiliz manda yönetimi altında bulunan Filistin’de Araplar ve Yahudiler arasında sürüp giden çatışmalar, kanlı olaylar sonrası İngiltere Devleti’nin bölgeye gönderdiği Lord Peel’in hazırlamış olduğu  Filistin’i Araplar ve Yahudiler arasında paylaşımını esas alan plan uygulanmak isteniyordu.  Türkiye Devleti’nin “Matbuat Umum Müdürlüğü” başlığı altında yazılı olan belgenin üzerinde “Bombay Chronicle 27-7-1937Filistin’e El SürülemezKemal Paşa Avrupa’ya ihtar ediyor: Türkler mukaddes topraklarda yabancı hakimiyetine  tahammül etmeyeceklerdir” yazısı vardı.      Hindistan’da İngilizce olarak yayınlanan Bombay Chronicle gazetesi, Kemal Atatürk’ün TBMM’de yaptığı bir konuşmaya dayanarak devletin resmi yayın organı özelliğindeki Hakimiyeti milliye gazetesindeki  kaynak göstererek hazırlamıştı haberi. Türk diplomatları Hindistan’da bölge Müslümanlarının çıkarmış olduğu gazete haberinin kopyasını alarak Ankara’ya ulaştırmışlar ve Kemal Atatürk ile ilgili belgeler dosyası içine yerleştirmişlerdi.     Atatürk, yıllar önce Osmanlı ordusunun bozulması ile sonuçlanan ve kendisinin de yer aldığı savaşlar sonrası yüz binlerce askerini kaybettiği Filistin yöresindeki yeni yapılanma ile ilgileniyor ve görüşlerini açıklıyordu. Bahsi geçen gazete haberinde Atatürk’e atfen verilen bilgiler aşağıdadır:      “Arapların Avrupa siyasetine nüfuz edemeyip bu sözde istiklal kelimesine inandıkları ve bu uğurda  Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine  esir kıldıkları çok şayanı teessüftür.  Arapların arasında mevcut  olan karışıklığa ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz vakıa birkaç sene Araplardan uzak kaldık.Fakat şimdi kendimize kafi derecede güvenip ve kudretimizi  bildiğimiz için İslamiyetin mukaddes yerlerini  Musevilerin ve Hristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız. Binaenaleyh şunu söylemek  istiyoruz ki  buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade  etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz  ve islamiyete lakayt olmakla ittiham edildik.Fakat bu ittihamlara rağmen peygamberin son arzusunu yani mukaddes toprakların daima İslam hakimiyetinde kalmasını  temin için kanımızı dökmeye hazırız.Cedlerimizin Selahattin’in idaresi altında, uğrunda hristiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hakimiyet ve nüfuzunun  tahtında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek bugün , Allahın inayeti ile kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes yerleri temellük etmek (sahibi olmak) için yapacağı ilk adımda bütün İslam aleminin ayaklanıp icraata geçeceğine şüphem yoktur.”

FİLİSTİN’İ PAYLAŞIM HARİTASINDA NELER VARDI ?

Türkiye Devleti’nin Başkanı Atatürk’ü bu kadar kızdıran Filistin sorunun perde arkasında yaşanan siyasi ve diplomasi olayları ne olabilirdi?  İngiltere manda yönetimi askeri işgal altındu bulundurduğu Filistin toprarklarında Araplar ve Yahudiler arasında sürüp giden çatışmaların önlenmesi için her iki tarafın da razı olacağı bir  toprak paylaşımı ve göç olayının esaslarını belirlemek istemişti.  Filistin’de “Arap Devleti” kurul Hristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyetin kutsal kenti Kudüs ve civarı İngiliz manda yönetimi altında ama uluslar arası garanti altında olacak. Kudüs’ten Batıya doğru dar bir koridor açılarak Akdeniz ile bağlantı kurulacaktı.  Galile gölü ve bakısında kalan Hayfa ve biraz daha güneye sarkan Telaviv bölgesinde Yahudi Devleti kuruluyordu. Diğer topraklarda Araplara bırakılıyordu.  İngiliz Parlamentosu tarafından görevlendirilen Lord Pell, Filistin’deki  Haim Weizman başta olmak üzere Yahudi siyasi önderlerle görüşmüş, Kudüs müftüsü başta olmak üzere Arap siyasi liderlerinin de görüşlerini almıştı.     Ataütürk’ün Lord Peel’in Filistin’i paylaşım planına bu kadar sert tepki göstermesinin asıl sebebi ise İngiltere Parlamentosunda yapılan gizli oturumlarda Atatürk’ün kurtuluş savaşından sonra izlemiş olduğu Türkiye ve Yunanistan arasındaki “göç ve mübadele anlaşmasının” bir benzerinin Filistin’e de uygulanmak istenmesiydi. Mübadele anlaşması çerçevesinde Türkiye’den 1.3 bin Yunanlı ile çoğunluğu Selanik yöresinde yaşayan 400 bin civarında Türk yurttaşı karşılıklı göç etmişlerdi.  Ve İngiltere o yıllarda bu mübadele anlaşması ve uygulamasını desteklemişti. Şimdi de Filistin’de benzer bir uygulama yapılabilirdi. Ancak Peel planına göre Yahudilere  verilecek topraklarda  yaşayan Arapların topraklarını en kısa sürede satmaları isteniyordu. Ana hatları ile  Yahudi topraklarından 225 bin Arap göç edecek, bunun karşılığı olarak da sadece 1.250 Yahudi topraklarını terk edecekti. Atatürk İngiltere’nin Lord Peel eliyle hazırlattığı planın İslam dünyasının manevi onurunun ayaklar altına alınmasını öncelikle fark etmiş ve gerekirse “Batılı emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı topluca savaş açabileceği” uyarısında bulunmuş, bu konuda kararlılık göstererek restini bile çekmişti.     Atatürk’ün İngiltere Filistin konusunda çektiği rest 1937 yılına denk geliyordu. Ve ertesi 1938 yılında Atatürk hayatta değildi. Yıllar sonra 1948 yılında İngilizler Filistin’den çekilirken İsrail Devleti kurulduğunda ilk tanıyanlar arasında Türkiye’de vardı. Bütün bu gelişmelere rağmen Atatürk’ün 1937 yılında Filistin sorunundan dolayı İngiltere’ye çektiği rest belgesi Cumhurbaşkanlığı Arşivinde tozlu raflar arasında üzeri kapalı olarak kaldı… Taa ki 2000’li yılların başlarında adı geçen dosyanın ipleri çözülünceye ve okunarak ortaya çıkıncaya kadar.

1.belge

2.belge

Facebook Twitter Email
Yazar : Yalçın Koçak

Yorum Yazarken;

Doğruluğu şüphe uyandıran bilgilere ait yorumlar insiyatif kapsamında yayınlanmayacaktır.

1 Yorum.[Yorum yazın]

  1. S.A. Yalçın Bey, ben Sakarya, Eski Garajlar civarında ikamet ediyorum. Geçen akşam sizi TRT1′de seyrettim. Filistin meselesi ile ilgili olarak, Kudüs ve havalisinin elimizden nasıl çıktığını ve buna kimlerin göz yumduğunu merak ediyorum. Bu konuda sizden bilgi alabilirsem, sevinirim. Teşekkürlerimle

Yorum yazın

Yorum yazarken şu HTML kodlarını kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bir Dünya Gücü Türkiye Rüyası