AnasayfaSiyaset › FUTUROLOJİ “ Gelecek Bilimi”

FUTUROLOJİ “ Gelecek Bilimi”

   Enflasyonu düşürülmüş dış borcu Cumhuriyet hükümetlerinin toplamından fazla, sıcak para için cennet, ihracatçı için cendere, ithalatçı için düğün yeri, açlık, işsizlik diz boyu, huzur nizani.

Sattığı, aldığını karşılamayan 50milyar $ açıkla kapanan bir yılı geride bıraktı. Türkiye. Önümüzdeki tekli bir yıl bizi bekliyor. 2011 kimine göre Marduk yılı, kimine göre yıldızların konuşacağı, tarihin ve haritaların karışacağı bir yıl 2011.

Bilinen kâhin Nostradamus ki bence yakılan Elhamra, Endülüs kütüphanesinden kaçırabildiği Muhiddin’i Arabi’nin elyazmalarını tefsirle ünlenmiştir. Tarihteki en ünlü intilalcidir. Saray kâhini, şartlandırıcı, psikolojik harpçi, dünya yuvarlak diyen Galile, yıldızlar dönüyor diyen Kopernik kilise tarafından aforoz edilirken, güzel kadınların cadılık yasalarıyla yakıldığı engizisyon yıllarında Nostradamus’a dokunmaması ilginç değil mi?

  80’lerin ikinci yarısı ABD Başkanı Reagan’ın seçimlerini hazırlayan ekip 2000’li yılların yükselecek trendlerini çalışırlar. İki binli yıllarda yani günümüzdeki olayları Nostradamusca’sına bilirler, bana sorarsanız belirlerler, projelendirirler.

  Birtakım mahfeller birilerinin parçalanmasına, büyümesine, aç kalmasına dahası hastalık ve savaşlarla kırılmasına karar veriyor. Tanrısallığı oynuyor.

 Ama bilmezler ki O’nun da bir hesabı var.

  Yok edilmek istenen ırkımıza yok izmihlal.

 Onlar saymış birkaç sırada atlamış olabilirler. Dünya’da konuşulan 5. dil TÜRKÇE, demek biraz gayretle. 3. belki Çin’den sonra 2. olabileceğiz.

 İşte dil’de bölünme taleplerinin gerekçesi, korkuları hezeyanları, baskıları, bastırmaları.

   Anlamak için Allame olmaya gerek yok.

 Bir dilin ekonomisi, onu bileni beslemeye mecburdur.

Hal böyleyken Türkçe’ye ardını dönenleri anlamak mümkün değil, demek ki başka yerlerden besleniyorlar. Zıkkım yiyesiceler. AB uşakları, Soros beslemeleri, Sion kıbleliler, tekerlek fikirliler, dönekler, garipler…?

  Garip vefasızdır.(Mevlana, Mesnevi)

 Üçüncü bin Türk asrı olacaktır. Biz bu tarihi sorumluluktan kaçamayız, Yaradanın verdiği vazifeden kaçınılamadığı gibi.

Onların mahfeleri var, planları var, plan yapıcıları var. Bizim planlarımızın da ulu bir mimarı var.

   Asım’ın nesli benliğini kaybetmemiş, Asım’ın torunlarını yetiştirebilmişse, üzerine oynanan bu kadar oyuna rağmen; borcumuzda büyüyor, nüfusumuzda büyüyor. Ne diyorlar mahfel’de çok büyüksünüz, çok kalabalıksınız, çok borçlusunuz. Hepsine eyvallah… Olmayan tek noksanımız büyük fikir, onu da tarih haykırıyor.

  İşte tarihe not düşelim.

  Cemal, Kemal, Celal, Hilal.

 Herkes tarih sahnesinde görevini yaptı. Sıra bizde Hilal yükselecek.

    Hilal Hak’tır, adalettir, medeniliktir, ufkun ötesidir, sınırların ötelenmesidir, barıştır, huzurdur, güvendir.

   Ona sığınan asla pişman olmamıştır. Himaye verdiklerine yar demiş cami olmuş, ayarına mani olmuştur.

 İnternet, bilgisayar, GPRS, uydu, haberleşme, iletişim hızını arttırdı. Dünya gündüz ve gece çalışılan tek düzlem, tek köy haline geldi. Bu global köyde biz kendi mahallemizden, mahallelimizden mesulüz.

  11. Cumhurbaşkanını seçtik, girdiğimiz tekli yılda görülüyor ki ilk devlet başkanımızı da seçeceğiz. Bir, onbir bize bir hilal asrı vaat ediyor. O hilal benim bayrağımda, ruhumda, beşiğimde, Kabir taşımda. Tılsımda burada. Gönderde, Göklerde tutmak için hilali, topraktaki hilale rıza gösterilmeli. Miras bu böyle geldi. Korkutmak istedikleri ölüm, Dünya ölüm korkusu olmayandan korkuyor.

     Bir hilal için Yarab, ne güneşler batıyor.

  Tek milliyet derken, dedik Akif gibi yoktu, içinde kavmiyet.

  Aş’da, İş’de, fikirde, dilde, dinde, imanda, mutlulukta, üzüntüde bir olalım.

 Bir ayağı Şark’ta, bir ayağı Garp’ta.

  Anadolu’da dimdik Ayak’ta. Diri duralım.

 Hilal asrında, Hilal coğrafyasında.

   Tek milliyet ve çok devlet ve de ona pir olalım.

   ASIM’IN NESLİ

  Mevlana’yı andık, Mehmet Akif’i andık geçtiğimiz hafta yüzlerce cümle konuşmalar konuşmacılar, yazıları yazarlar…

 Fikir ve manevi dünyamızın iki önemli köşe taşı. Bir günle, bir anmayla anlaşılacak değil.

  Ben ki Mevlana’da hisse almamış, alamamışsam ansam ne olur anmasam ne olur.

  Dizelerindeki sırrı anlamayıp o deryadan bir katre susuzluğa çare bulamamışsam, kâinatın daima genişleyerek, değişime uğradığını değişimin mevlai bir güç olduğunu anlayamamış kafamı, fikir dünyamı hala dar kalıplar içerisinde hapis etmişsem, değil Mevlana’nın sırrını aşıp hakikat denize ulaşmak, pınara varamamış susuz ceylan gibi kavrulurum.

  Karanlık odanın karanlığında kara kediyi arayan adam, hiç düşünmez. Ya kara kedi yoksa!

  Bizi Obskürantizm karanlığında ne kara kedilerin peşinde yıllarca sürüklediler. Genişleyen kâinat, değişen dünya… Ayak uyduramayan insan, insanların ve toplumların değişimi doğma olursa gelişimi, Nas(yasaklar) veya sokma(dışmerkezli)olursa çürüme, izmihlal(yok olma), mutasyon(bozulma), aslını inkâr eden bir yapıyı ortaya çıkarır.

 Fikir ve iç dünyamızı Anadolu’nun dışına kapatmak, kendi tarlamızda yetişenle yetinmek mecburiyetimiz bundandır. Batıdan sokmalarla halimizse ortadadır.

  İşte rahmetli Akif’in korkuları, karabasanları, istikbal endişesi bundandır. Asım’ın nesli onun fikir dünyasındaki ütopyasıdır. Billur’dur, lekesiz, hatasız, defosuz, yalansız, riyasız, şöhretten kaçan, yalın sade yaşayan. Yaradanın ipine sımsıkı sarılmış, vatansever, bilime susamış, haksızlıklar karşısında susmamış, yokuş yollarda susamamış bir gençliktir. Asım’ın nesli, geleceği kuracak Altın Ordu’dur.

   O Altın Ordu ki varlığı hep varlığımızdı, var olduğumuz günden beri bizim ve aidiyetini bize bağlayanların varlığı idi. O altın ordu bilir misiniz kaç devlet kurdu. Kaç milyon kilometre kareye, kaç yüzyıl hükümran oldu. İşte bugünde yaşıyor, bu yazıyı okuyan gözlerde görüyor cihanı anlamaya çalışıyor üzerine oynanan karabasanı. Sor, soruştur, araştır, ayrıştırma, teslimse hiç olma?

Varlığım, varlığınıza armağan olsun.

2011 yılı, hepimize uğurlu, kademli olsun.

 

Facebook Twitter Email
Yazar : Yalçın Koçak

Yorum Yazarken;

Doğruluğu şüphe uyandıran bilgilere ait yorumlar insiyatif kapsamında yayınlanmayacaktır.

Yorum yazın

Yorum yazarken şu HTML kodlarını kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bir Dünya Gücü Türkiye Rüyası