AnasayfaObskürantizm › Obs.- 5 (Tek Milliyet Çok Devlet)

Obs.- 5 (Tek Milliyet Çok Devlet)

İSMİ OLMAYAN ŞİİRLER (Rahmetli Şiirin Adını Bize Bırakmış…)

Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam,
Bağlamak lazım iken, anlamadım, anlayamam,

Mehmet-Akif-Ersoy
Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?
Fikr-i kavmiyyeti şeytan mı sokan zihninize?

Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı,
Aynı milliyetin atlında tutan islam’ı,

Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir,
Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir…

Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez..
Son siyasetse bu! Hiç böyle siyaset yürümez!

Sizi bir aile efradı yaratmış Yaradan;
Kaldırın ayrılık esbabnı artık aradan.

Siz bu davada iken yoksa, iyazen-billah,
Ecnebiler olacak sahibi mülkün nagah.

Diye dursun atalar: ‘Kal’a içinden alınır.’
Yok ki hiçbir işiden… Millet-i merhume sağır!

Bir değil mahvedilen devlet-i islamiyye…
Girdiler aynı siyasetle bütün makbereye.

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.

Bırakın eski hükümetleri meydandakiler
Yetişir, şöyle bakıp ibret alan varsa eğer.

işte Fas, işte Tunus, işte Cezayir, gitti!
iste Irak’ı da taksim ediyorlar şimdi.

Mehmet Akif Ersoy -1913 (30 Muharrem 1331 – 27 Kanunuevvel 1328)

——-

Taksim edilen Irak’ ın parçalanması da bitti.

Eyvah ki eyvah, uyanamadık.Neuzübillah…

yıl 2009, Hala ortalarda yokuz.

——-

TEK MİLLİYET, ÇOK DEVLET..!
Kayıp Kavramları Kazanalım “K.K.K”

Kim İslam ile Türkü ayırmış, Beyaz Türkler de onlara katılmış.
Zor gelmiş; diz kırmak, aç kalmak, önceleri de hoşlanmış.

Bir, belki de iki nesil geçip de İş kavmiyetçiliğe geçince
Sen Türk, ben Kürt, o Çerkez, bu Gürcü, şu Boşnak, gelen Tatar denince,

Tutunacak dal da kalmamış, Kavramların içi boşalmış
Kavramlarda karışmış, kafalar da karışık, yol çıkmaz görünüyor. Ufuk ise karanlık.

Ulus, ulus diyenler; Millet ile Ümmetin aynı olduğunu bilenler,
Et’le tırnak gibiyken, ayırarak Türklük ile İslâmı,
Heder ettiler, on beş asırlık canım programı.

Ortalık Asya’da dinler idik Bayati makamını
Küçük Asya’da bulduk, Önden gelen Kürdî tınılarını

Bayat Türkleriydi bu Kürdî makamının tutkunları
Aynı Millet olduk, çünkü aynıydı Milliyet

Ayıramadı Lozan’ın Sör ‘leri, Baronları Entrikaları
Geçti bir Asır soğuyunca Milliyet potası

Bozuldu güzelim iklim, Anadolu’nun Halitası (Muhteva, Karışım)
Halita‘yı bozarsan gerisi kolay, çözülür Petrol Haritası

Bayati makamının öbür adı Kürdî imiş unuttum.
Bayat Boyuna Kürt demişiz utandım.

Gökalp Ziya: Irkıma ihanet ettim, niçin demiş anladım.
Gazi’ nin; Cedlerimiz ve Selahaddin’ in idaresini kavradım.

Anadolu’ya kimse rejimini ihraç edemedi, dayatamadı inancını
Ne Komünist çizmesi girdi, ne de şiâ sâlâsı.

Zamanı pir diyordu üç kavim var ayrılmaya
Biri Türk, Biri Kürt, Biri de Arap ola

Zaman yaramı sarıp, Arap ile Kürde panzehir olmada
Ne diyordu Akif; Ben ki Arnavudum, bırak şu dinsiz daltabanı
Cinsim insan, Milliyetim İslâm.Türklük göklerde dalgalanmalı.

Hilâl‘le başlar, Yıldızı gören topraklarda son bulurdu ufkumuz.
Bununla Can Bulduk, Yol Bulduk. Öldük, Dirildik. Huzurluydu yurdumuz.

Gelecek için bir nesil fedakârlıkta bulunmalı
Türk Sosyologları bu işe bir fikir, bir meşale bulmalı.

Belki yeni bir Pan, Belki bir Pakt, huzur için kurulmalı.
Bu Miskinlikten, Ataletten, Tembellikten bu Milliyet kurtulmalı
Kurtulmalı; Zilletten Gıybetten, Kahtı Rîcal’den, Kötü Siyasetten. Kurtulmalı…

 

KAFA KARIŞTIRMA KAYDIRAÇLARI

Kavram kalpazanlığı

Kavram Karmaşası

Terminoloji sahteciliği

Menfur Anlam değişikliği

Sözcük zehirlenmesi

                                                                             Yalçın KOÇAK

Facebook Twitter Email
Yazar : Yalçın Koçak

Yorum Yazarken;

Doğruluğu şüphe uyandıran bilgilere ait yorumlar insiyatif kapsamında yayınlanmayacaktır.

Yorum yazın

Yorum yazarken şu HTML kodlarını kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bir Dünya Gücü Türkiye Rüyası