AnasayfaObskürantizm › Obs.- 6 (İlim Hırsızlığı)

Obs.- 6 (İlim Hırsızlığı)

AVRUPA PROFESÖRLERİNİN, İLMİNİN İNTİHALİ

İLMİMİZİ ÇALDILAR…

SONRA BİZE SATTILAR…

KORKUNÇ HIRSIZLIK…

 (FUAD SEZGİN HOCAMIZ İHBAR EDİYOR)

Ülkemizin Ağırlığını Omuzlarında taşıyan Türkiye için ÜRETENLER

İş, Aş, İlim, Teknoloji, Sanat, Kültür, Tarih, Coğrafya, el hasıl Ülkem için Üretenler,

 

Yaptığımız iş Üretim, mevla’i biz iş, yaratmak Allah’a, üretmek kullar’a.

            Yaradanın kullarına vereceği Rızıka aracılık etmek bir şeyleri düşünmek, geliştirmek ve onu imal etmek meleki bir iş, ismi üzerinde melek’lere ait.

            Üretip, ürettiriyor, emeğe akıl ve sermayenizi ve de alın terinizi koyup pişiriyor. Ülkemize döviz ve de istihdam sağlıyorsunuz. İnanın siyasetçilerden çok daha mukaddes bir iş yapıyorsunuz.

Türkiye’nin sanayileşme hamlesi 1980’li yıllarda Rahmetli ÖZAL’ın gayretiyle kurumsallaştı. Türk insanı ihracat nedir öğrendi.

İhracatımızda sanayi ürünlerimiz, tarım ürünlerinin önüne geçti.

ÖZAL’ın AB müracaatı DIN normu ile TSE normlarını eşitlemek ve Türk Sanayisini Avrupa Pazarlarına taşımaktı ve de başardı, Sonrası birileri AB’yi iç politikaya alet etti, Gümrük Birliği gibi tek taraflı Kapitülasyon sayılabilecek kararları başarı gibi düğün dernek kutladı. Hem de TBMM’ den geçirmedi.

Sonrasında birileri arap vahabi selefi zihniyeti ve Ritüelleri Ülke’ de hakim kılmak için AB’ci oldular.

Dolayısıyla AB politikalarımızda süreklilik olmadı, hedeflenenler tutturulamadı.

Anadolu Sanayisine 350 milyonluk bir Pazar coğrafyası sağlayabilse bu bize                    20 – 25.000 $ GSMH sağlar ve bölgenin süper of süperi oluruz.

Maalesef ülkemiz kaygan zeminde patinaj yaptırılıyor. Düşü kaybediyor. Boşa enerji harcıyor. Zaman kaybediyor. Genç nüfus ve 2000 kuşağını kaybediyor, aldatılıyor, sömürülüyor.

2001’de Çankaya’da atılan bir Anayasa kitabı Sanayici ve Tüccarımızın başına giyotin gibi inmişti.

Maazallah yine Çankaya ve yine Anayasa bu sefer de mahkemesi,

Yarabbi koru bizleri.

Devlet bir Kaht-ı Rical (Devlet adamının yetişmeyişi) yaşıyor. İnatçının aklı az olur misali.

Yeni şeyler söylemek lazım diyor Hz. Mevlana bizimde yeni şeyler üretmemiz lazım  Yüksek Teknoloji, Uzay Teknikleri, Nano Teknikleri, Nano Bilimleri Hidrojen Enerjisi, Genetik Bioloji ve daha niceleri artık araştırıcı ve geliştirici sanayiciliğe geçme zamanımızdır. Üniversitede lazım değil mi? üniversitelerimizi ders veren talebe yetiştiren kimliğinin dışına çıkararak; bilim üreten müessesseler yapmak onları buna zorlamak biz ülkenin sanayicilerinin, tüccarlarının işidir.

Üniversitelerimize karşı provoke edici, harekete geçirici, iten, zorlayan olmalıyız.

Avrupa Otomobil imalatını ucuz ve kirli iş görüp bize ittiriyor. Bizde ihracatımızla övünüyoruz. Ras ambalaj bir iş, ithalatı daha çok. Açık vermemize sebep oluyor.

Yüksek katma değerli, Yüksek Teknolojiyi ülkemiz sanayicisiyle buluşturmalıyız. Odalarımıza üst kurumlarımıza düşen iş budur

 

 Saygılarımla

 Yalçın KOÇAK

  

Yazımın ekinde Frankfurt Üniversitesi Profesörlerinden Fuad Sezgin Hocamızın İstanbul Gülhane’deki hediyesini İstanbul İslam Bilim ve Teknolojisi müzesinin açılış konuşmasını takdim ediyorum. O kadar önemli bir konuşma ki ve hepimizin ziyaret etmesi gereken bir müze Sömürücü Emperyalistlerin Rönesans’ ı kime borçlu olduklarını bulacaksınız bu satırlarda, isim isim  ilim ve Fen’ de ne kadar geri bırakıldığımızı bilimsel hırsızlıkları bulacaksınız okursanız.

908h2

FUAD SEZGİN’in İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Muzesi’nin 24. Mayıs 2008′deki açılış konuşması

NOT: Bilim Tarihi için Avrupa Kıtası’ndan gerçek bilim adamlarının itiraflarıyla, Doğu Kültürü’nden yani bizden yapılan intihalleri Fuad Sezgin Hocamız isim isim açıkladı. Bu Tarihi Söylev Medeniyet denilen ‘Tek Dişli Canavar’ın tarihimizle, coğrafyamızla birlikte ilmimizden de neler çaldığını açık ifadesi ve tarihe düşen acı bir nottur. Her Türk evladının muhakkak okuması gereken bir bilgidir.

Tarih anlayışının yeterli bir gelişme göstermeye başladığı anlardan itibaren birçok insanın zaman zaman şu veya bu aletin veya cihazin nerede ve ne zaman ortaya çıktığı yönünde kafa yorduğu ihtimaline bir gerçek nazarıyla bakılabilir. Ama tarih bilimi genelde ve çok uzun bir süre, alanını politik, askeri ve bir dereceye kadar da iktisadi olay ve değişmelerin toplanıp kaydedilmesinde gördü, bilim ve teknolojinin kazandığı gelişmelere bir üveyana gözü ile baktı

Bilim ve teknolojinin Yunanlılara kadar gerçekleşen gelişmesinin kademelerini takip takip etmek çok zor. Onlar, yani Yunanlılar bilimler tarihinde işgal ettikleri sekiz yüz kadar yıllık muazzam yapıcı safhada öncülerine dair çok az ipucu veriyorlar. Kaynaklara işaret etme geleneği kendilerinde çok zayıf.

Onların muazzam yerlerini başlangıç olarak görmeye alışkın modern bilimler tarihin üç yüz yıldan beri alışılan görüşü, Sümerlerin, Babirlerin,Aşurilerin,Hititlerin, Kenanilerin, Aramilerin ve Mısırlıların kültürlerinin arkeolojik araştırma ve bulunan kitabe çözümlerinin  modem bilimler tarihinin getirdiği ışığa rağmen, önemli bir değişme bulmadı. Bilimler tarihinin büyük otoritelerinden Avusturyalı Otto Neugehauer’ in yarım yüzyılda Yuanlıların başta değil ortada bulundukları, onların bilim tarihindeki önderlik bayrağını ellerine aldıklarından beri geçen 2500 yıllık devreye, geçmiş olan 2500 yıllık bir öncül devreyi daha eklemek gerektiği yolunda savunduğu tez çok az dikkat çekti. Yedinci yüzyılın ilk yarısında, Yunanlıların elinde çok yüksek bir düzeye ulaşmış bilimlerin Doğu Akdeniz havzalarında ve Sasaniler İranında ağır adımlarla çok küçük mesafeler geriye bırakmakta olduğu bir sırada, İslam bu kültür merkezlerini içine alan bir kudret olarak tarih sahnesine çıktı. O kültür merkezlerinin mümessillerini, hangi inançta olursa olsunlar büyük tölerans ve anlayışla entegre ve onların hocalığını kabul ederek, bilimlere yeni bir kıvılcım kazandırıldı. Sekizinci yüzyılın ortalarında Hind kaynaklarına uzanıldı. İki yüzyıl kadar süren bir resepsiyon ve asimilasyon safhasından sonra yaratıcılığa ulaşıldı. 

Bilimlerin İslam Dünyasında ulaştığı yaratıcılık safhası bazı alanlarda daha 8. yüzyılın ikinci yarısına, bazı sahalarda ise 9. yüzyılın ortalarına doğru gerçekleşmiş oldu. Bu yaratıcılık safhası sonlara sür’atin ve kantitenin düşmesiyle beraber 800 yılı yani 16. yüzyılın sonlarına kadar devam etti. Onların başardıklarının bugün küçük bir kesimini biliyoruz. Ayrıntılı olarak saymaya kalkışmak yerine şu şekilde ifade edilebilir: Onlar diğer kültür dünyalarından, özellikle Yunanlılardan aldıkları bilimleri geliştirdiler, yeni bilimleri ortaya koydular; önderlik durumuna geçecek kültür dünyasında ortaya çıkacak bazı bilimlerin yollarını döşediler. “Büyük” ve “Yaratıcı” diye vasıflandırdığımız bilimin 800 yıl kadar süren bu safhasında Müslümanların Arapça yazan Hıristiyan ve Yahudi vatandaşlarının katkısı az olmadı.

Bilimler tarihine bu yaratıcı safhada nelerin kazandırıldığının hepsini veya büyük bir kısmını bilmekten henüz çok uzak bulunuyoruz; tamamını tanımak belki hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Ama bugün bildiklerimiz, bilimler en büyük birkaç safhasından biri karşısında bulunduğumuzu duymamıza yetiyor. Şüphesiz ki, içinde bulunan devir faktörü ve diğer bir çok koşullar, öncülerle ardıllarından başarılarının yön, karakter ve tabiatlarını etkiliyor.

Bilimler tarihçesi için, büyük safhaların kendine has temel değerlerinin belirtilmesi işi kolay olmuyor. Ben şahsen yıllar boyuncaİslam bilimler safhasının kendine has prensipleri olarak şunlara ulaşabildiğimi sanıyorum:

  1. 1.      Adil tenkit prensibi
  2. 2.      Vazıh bir tekamül kanunu düşüncesi
  3. 3.      Kaynak zikretmede diğer kültür dünyalarında olduğundan daha çok gösterilen gayret
  4. 4.      Bilim tarih yazarlığının 10. yüzyıldan itibaren ortaya çıkışı ve gelişmesi
  5. 5.      Tecrübe ile teori arasında bir denge kurma prensibi ve tecrübenin araştırmada sistematikman kullanılacak bir vasıta olarak yer alması
  6. 6.      Uzun süreli gözetleme prensibi; bunun sonucu olarak rasathanelerin icadı
  7. 7.      Bilimin sadece kitaptan değil, hocadan ve kitaptan öğrenilmesi; buna bağlı olarak ilk üniversitelerin ortaya çıkışı

Bilimler tarihinin en önemli başlangıç çizgilerinden biri şudur ki; İslam kültür dünyasının kitapları, aletleri ve ilaçları 10. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İspanya üzerinden Batı Avrupa’ya yollarını buldular. Müslümanlar’ın 711 yılında İber Yarımadası’na ayak basmakla İslam kültür dünyası ile Avrupa arasındaki bağlantıyı kurmuş, geliştirecekleri bilimlerin birkaç yüzyıl sonra ayrı bir kültür dünyasında yayılma kaderini çizmişlerdi.

İki kültür dünyasını birbirine bağlayan yollar zamanla artmaya devam etti.  Bunların en önemlileri Sicilya, İtalya ve Bizans üzerinden geçiyordu; bahusus İslam dünyasındaki teknolojinin Avrupa’ya ulaşmasında Haçlı Seferleri büyük bir rol oynamıştı.

Bilim ve Teknolojinin dünyasından Avrupa’ya ulaşma safhası- ki, bu resepsiyon ve asimilasyon diye iki kademede gerçekleşti- en azından beş yüz yıl sürdü. Avrupa’da gerçek manada 16. yüzyılda kreativite ve aynı yüzyılın ikinci yarısında İslam dünyasında bilimlerin duraklaması başladı. On yedinci yüzyılın başlarında Avrupalılar bilimde önderlik durumuna geçtiler.

Bu münasebetle bir tarihi realiteye istemeye istemeye işaret etmeyi zaruri buluyorum. O da şu ki, Latin kültür dünyasının Arap-İslam kaynaklarından alma işi, Müslümanların Yunanca kaynaklarından alışındaki açıklıkla olmadı. Müslümanlar Aristoto’yu “Büyük Üstad” diye adlandırıyordu. Bokrat’ın, Galen’in ve diğerlerinin kitaplarından “Faziletli Bokrat”, “Faziletli Galen” diyerek alıyorlardı. Ama Arapça kitaplarının birçoğunun Latince tercümelerinde gerçek müelliflerin adları kayboluyordu. Kaynak zikretme alışkanlığı hemen hemen hiç yoktu.

Bunun sonucu olarak, Avrupalılar 17. yüzyılda önderlik durumuna nasıl geldiklerini bilmiyorlardı. Gerek Avrupalılar, gerek Müslümanlar, bunu yüzyıllardan beri gelen üstün bir mazinin devamı sanıyorlardı. Bunun sonucu, Avrupalılarda Müslümanlara karşı bir üstünlük, Müslümanlarda ise yavaş yavaş bir aşağılık duygusu gelişiyordu. Avrupalılarda doğan bu üstünlük duygusu, aradan çok büyük bir zaman geçmeden, daha doğrusu 18. yüzyılda Rönesans tabiri içinde, günümüze kadar geçerliliğini pek kaybetmemiş olan kalıplaşmış ifadesini buldu. Buna göre, bilimlerin birkaç yüzyıldan beri tanınan yeni safhası, Avrupa’da doğrudan doğruya Yunan bilimlerinden kaynaklanan bir kalkınmaydı.

Derin bir minnet duygusuyla anılmalı ki, bu, 1955’te Fransız filozofu Etienne Gilson’un “Profesörler Rönesans’ ı” diye maskaraya aldığı görüşe karşı hümanist bir reaksiyon da daha aynı yüzyılda kendini göstermeye başlamıştı. Bunların arasında Fransızlardan filozof ve tarihçi Voltaire, Almanlardan Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang Von Goethe ve Alexander Von Humboldt vardı.

 

            Kısmen bu Hümanistlerin yanı sıra, kısmen de ara sıra ortaya çıkan Avrupa merkezli bilim tarihçiliğinin bilmemezlikten geldiği çok önemli yeni bir hümanist cereyan vardı; o da Arpça, Farsça ve Türkçe kitaplarının Latince tercümelerine değil de asıllarına dayanarak İslam bilimlerini araştırmak. Bu cereyan çok yavaş bile olsa, daha 17. yüzyılda başlamış ve 19. yüzyılda konservatif bilim tarihçiliğini bazı alanlarda tashihlere zorlayacak kadar kuvvet kazanmıştı. Felsefe alanında dinle ve felsefe tarihçisi Ernest Renan 1852 yılında yayımladığı “Averroes et l’averoisme” isimli kitabında Endülüslü İbn Rüşd’ün Batı Avrupa ve İtalya2 da felsefi düşünceyi ne kadar derinden etkilediğini çok mahir  bir şekilde gösterdi.

            Onun çağdışı filozof Heinrich Ritter İslam bilimlerinin Avrupa’ya felsefe dışındaki etkisinin çok büyük olduğu, Arap felsefesinin fiziksel yönünün Hıristiyan Ortaçağ biliminde bi değişim sağladığı tezini savunuyordu. Fransız j-j. Sedillor ve oğlu I.-A. Sedillor 60 yılı aşan çalışmalarıyla Müslümanların astronomi alanında gösterdikleri başarının büyük bir kısmını ortaya koymakla çağdaş meslektaşlarını hayrete düşürüyorlardı. Diğer taraftan J.T. Reinaud aynı zaman içinde İslam kültür dünyasının coğrafya alanındaki başarılarını elli yıl kadar süren etütleriyle tanıtıyordu.

            Matematik alanında hümanist alexander von Humboldt’ un Paris’te adı geçen bilginlerin yanında doktora yapmaya gönderdiği Franz Woepcke başardığı kırkı geçen çok enteresan etütleriyle konservatif matematik tarihçiliğini çok ciddi tashihlere zorladı. Mesela o çağın en ünlü matematik tarihi kitabında Müslümanların cebir alanında ikinci derece denklemlerin ötesine geçemedikleri iddia ediliyordu. Woepcke 11. yüzyılda yaşayan Ömer Hayyam’ ın üçüncü derece denklerin sistematik tanıtımını taşıyan Cebir kitabını yayımlayıp Fransızcaya çevirmekle, üzerinde çalıştığı alandaki eski hükümlerin ne kadar geçersiz olduklarının çok açık bir misalini sunmuştu.

            19. yüzyılın ikinci yarısı İslam bilimlerinin tanıtılması yönünde çok önemli gayterlere şahit oldu. Bu misale coğrafya alanında çalışan Hollandalı Michael Jan de Goeje ve Alman Ferdinand Wüstenfeld yarım yüzyılı aşan çalışmalrında günümüze ulaşmış olan hemen hemen bütün önemli Arapça coğrafya yazmalarını yayımlayıp kısmen de Avrupa dillerine çevirdiler. Çağdaşları Alois Sprenger, daha 1864 yılında 10. yüzyılda yaşayan Makdisi’yi kitabının bir yazmasını Hindistan2da bulduktan sonra “yaşamış olan en büyük coğrafyacı” olarak ilan ediyordu. Daha sonraki etüdler gerçekten insan coğrafyasının 10. yüzyıl İslam dünyasındaki düzeyine avrupa’da ancak 19. yüzyılda rastlanabildiğini kolaylıkla gösterebildi.

            1875 yılından itibaren İslam doğal bilimler tarihi araştırmalarına Erlangen şehrinden Eilhard Wiedemann adlı fizik bilgini katıldı. Bu dinlenmek bilmeyen bilgin 1928 yılına kadar yayımladığı 200’den fazla etüdü bilimler tarihinde anıtsal bir yer alıyor. İslam dünyası ona ne kadar teşekkür etse yetmeyecektir. İslam dünyası ona ne kadar teşekkür etse yetmeyecektir. Onun İslam kültür dünyasının bazı aletlerinin modellerini ilk yapan kimse olduğunu anmayı bir borç biliyorum. Öğrendiğime göre, onun yaptığı modellerden birkaçı Münih Müzesi’nin arşivinde muhafaza ediliyor.

            Oryantalistler birkaç yüzyıllık çalışmalarıyla Müslümanların bilimler tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu göstermeye yetecek kadar önemli sonuçlara vardılar. Bununla beraber, bu yerin ne kadar büyük olduğunu gerçeğe yakın bir şekilde öğrenebilmekten çok uzağız veya hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bu yolda birkaç adım ileriye gidebilme amacıyla 1982 yılında Frankfurt Üniversitesine bağlı bir Arap-İslam Bilimleri tarihi Enstitüsü kurduk. Çalışmalarımız esnasında, Müslümanlara tarafından geliştirilen ve icad edilen aletlerin modellerini yapmak düşüncesi doğdu; böylece orada bir müze ortaya çıktı. O aletlerin benzerlerinin bugün açılmakta olan çok büyük bir ziyaretçi kitlesi tarafından görüleceği ümidini taşıyor, onun bilimler tarihinin bütün insanlığın müşterek malı olduğu hususundaki temel düşüncemizi yansıtmak için müstesna bir yer olduğuna inanıyoruz.

TÜRK ÖGÜN, GÜVEN, ÇALIŞ diyen BOŞA DEMEMİŞ.

Facebook Twitter Email
Yazar : Yalçın Koçak

Yorum Yazarken;

Doğruluğu şüphe uyandıran bilgilere ait yorumlar insiyatif kapsamında yayınlanmayacaktır.

Yorum yazın

Yorum yazarken şu HTML kodlarını kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bir Dünya Gücü Türkiye Rüyası