Anasayfa › Kategori › Musul Meselesi
1

MUSUL MESELESİ

TEZKERE ZATEN BENİM NE MÜSAADESİ’NE TEZKERESİ 1991 DE KARŞI OLANLAR, İSTİFA EDENLER,HAYIR DİYENLERŞİMDİ DE ÖZAL HAKLIYMIŞ SERZENİŞİNDE BULUNANLAR.
abd-nin-ırak-işgalinde-ırak-halkına-olan-saygısı_410979

VARSAYALIM!..

Bu yıl ABD’nin ilan ettiği, Irak’tan çekilme yılı.

Varsayalım tarihte Irak diye bir devlet ve Iraklı diye bir kavim, bir millet vardı.

Irak diye bir devlet; Eski Türk, Osmanlı coğrafyasından narkozsuz ameliyatla koparılmış, cebren istimlâk edilmiş, sınırları cetvelle çizilmiş, yarını kontrol altında tutulacak, tutana sadakatle bağlı çapullara krallık, beylik, prenslik sıfatlarının verileceği Manda otlaklarından yalnızca birisidir.

Kadim tarihin Mezopotamya’sında Türkler, Kürtler, Araplar, Nasturiler,  Keldaniler, Süryaniler, Ermeniler Osmanlı sancağı altında yüzyıllarca komşu yaşamışken, sözde hürriyet, adalet, müsavat (eşitlik) palavralarıyla kavmiyetçilik sonrasında esarete ve istibdada düştüler.

11127

Bab-ı Harabül Basra

             Basra kapısı harap olduktan sonra. Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğin Niğde’ye. Eş anlamlı sözleriyle Bor pazarının bereket ve kıymeti,  Bağdat’ın değil Basra’nın kapı olduğu öğretiliyordu bizlere.

35676

Irak 2008 ve Yüz Sene Öncesi: Yani Irak 1908


            Devletlerin varlığı yüzerli yıllık periyotlarla, milletlerin varlığı yirmibeşli yıllık periyotlarla (Kuşaklarla), izimlerin periyotları da 80-85 yıl olarak tespit edilmiş olan sosyolojik gerçeklerle bir analiz yapalım.

            Yüz yıl önce Irak diye bir yer yoktu. Bağdat, Basra ve Musul eyaletlerinden mürekkep tamamı bizim toprağımızdı. Ruhu dahi Türk’tü. Gerturut Bell ve Lavrens`in petrol jeopolitiğinin planlarını yapan İngiliz mahvelindeki görevlilerin ellerine verdikleri planla sınırları cetvelle çizilerek adeta narkozsuz ameliyat edilerek ana gövdeden, yani bizden ayrılmıştır.

Bir Dünya Gücü Türkiye Rüyası