AnasayfaSiyaset › Tarih Bartholomeos’a Cevap Veriyor

Tarih Bartholomeos’a Cevap Veriyor

KAPALI KAPININ HİKÂYESİ

“İhanetlerinin Utancı için Kapalı Tutuyorlar”

 

PATRİK GREGORIUS’UN RUS ÇARI ALEKSANDR’A

TÜRKLERİ İÇİNDEN YIKMAK İÇİN YAZDIĞI YOL GÖSTERİCİ

MEKTUBU

 

Patrikhane ve Rumlar, en çok Ruslar’la anlaşmakta ve onlarla çalışmaktaydılar. Türkiye’de bulunduğu sürece Türklük aleyhine büyük gayretler göstermiş olan meşhur Rus Elçisi General İgnadyef hatıratında:

            “Mahmud Nedim Paşa’nın Sadrazamlıktan istifa ettiği gün Patrikhane’ye gitmiştim. Patrik Yermanos, sohbetimiz sırasında, Patrikhane’deki inşaat esnasında çıkan bir sandık içinden, Sultan Mahmud zamanında Yunan istiklâline yardım suçuyla asılan selefi Gregorius’un o zamanki çarımız Aleksandr’a gönderdiği bir mektubun müsveddesini bana okudu. Ele geçtiği zaman, Yermanos’un da felâketine sebep olabilecek bu mektup, ölen Patrik’in Türkler’i dünya siyasî ve askerî hayatından korkulacak bir varlık olmaktan çıkaracak, hatta bağımsız bir millet olabilmekten mahrum edecek çok dikkate değer tavsiyeler ihtiva ediyordu. Görevim süresince edindiğim tecrübeler ve tanık olduğum olayların, doğruluğunu tasdik ettiğini, maalesef iş işten geçtikten sonra anladığım bu tavsiyeler şunlardı:

            Türkleri, maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Çünkü Türkler çok sabırlı ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrurdular ve izzet-i nefis sahibidirler. Bu hasletleri de, dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, an’anelerinin kuvvetinden; padişahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan itaatlerinden gelmektedir.

            Türkler zekidirler ve kendilerini müsbet yolda sevk ve idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar. Gayet kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri, hatta kahramanlık ve şecaat duyguları da, an’anelerine olan bağlılıklarından, ahlaklarının salâbetinden gelmektedir. Türkler’de evvela itaat duygusunu kırmak ve manevi bağlarını yok etmek, dini metanetlerini zaafa uğratmak icap eder. Bunun da en kısa yolu, milli ve manevi  an’anelerine uymayan harici fikirler ve davranışlara onları alıştırmaktır. Türkler, dış yardımı reddederler; haysiyet duyguları, buna manidir. Velev ki, geçici bir süre için zahiri kuvvet ve kudret verse de, Türkler’i, dış yardıma alıştırmalıdır.

            Maneviyatları sarsıldığı gün, Türkler’i kendilerinden şeklen çok kudretli, kalabalık ve zahiren hakim kudretler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddi vasıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkün olabilecektir. Bu sebeple Osmanlı devletini tasfiye için mücerret olarak harp meydanındaki zaferleri kâfi değildir ve hatta sadece bu yolda yürümek, Türkler’in haysiyet ve vekârını tahrik edeceğinden hakikatlere nüfuz edebilmelerine sebep olabilir. Yapılacak olan, Türkler’e bir şey hissettirilmeden bünyelerindeki bu tahribi tamamlamaktır.

            Benim Osmanlı Devleti nezdinde vazifeli olduğum sırada bu teşhisler tamamen tecelli etti.”

 

“Patriğin asılarak idamının doğru olmadığı, infazın geciktirilerek ihtiyatlı davranabileceği” şeklinde fikirler ileri sürmüştür. Bkz. Cevdet, Tarih, C. XI, s.163; Bürün V., TD, s. 65-66.

Patriğin idamı, çeşitli yorumlara yol açtığı gibi, Avrupa için bir tahrik propagandası da oldu. Hıristiyan alemi, Türkler’in zulmünden bahsetmeye başladılar. Berlin elçisi, bilgi istedi. Elçi daha çok sonra (Berlin Kongresi’nde okunan) raporu hazırlamıştı. Von Huhbelger’in raporu şöyledir:

“Fener Patrikhanesi’nin ve bütün Osmanlı ülkelerindeki Rum Kiliseleri’nin Mora ihtilâlcilerine açıktan açığa yardım ettiklerinde şüphe yoktur. Bu hareket metbû hükümetlerine karşı isyan mahiyetindedir. Osmanlı Devleti’nin teba’ası olan Rumlar’ın yaptığını bir başka devletin teba’ası yapmış olsa, hepsini Patrik Gregorius gibi asmak gerekir.” Kutay C., açgçeç, C. V, s. 2749.

Yunanistan’daki ayaklanma, Devlet’in âsilere karşı tutumu ile Rus ve İngiliz Elçilerinin ilgilenmesi üzerine onlarla görüşmeler yapılmış; “Devlet’ini isyana rağmen müsamahalı davrandığı, pişmanlık duyanları affettiği; isyanda haksız oldukları ve patriğin suçunun sabitliği” vb. hususlarda belgelere dayanılarak bilgi verilmiştir. Bkz. BA, Nr, 40152; Nr. 38225, Tar. 1236 (1281)

 

FENER PAPAZI GREGORIUS’UN BOYNUNDAKİ YAFTADA BAKIN NELER YAZIYORDU.

“DEVLETİN BÜTÜN İMKÂNLARINDAN FEVKALADE İSTİFADE ETTİĞİ HALDE, MORA’DAKİ İSYANA YARDIM VE YATAKLIK ETTİĞİNDEN BU CEZAYI HAKETMİŞTİR.”

BANA BİR DAHA BU YAFTAYI YAZDIRTMAYIN…

SADECE BARTHOLOMEOS  DEĞİL BDP’LİLER DE İBRETLE OKUSUN, DERS ÇIKARSIN!

                                                                                                                  Yalçın KOÇAK

Facebook Twitter Email
Yazar : Yalçın Koçak

Yorum Yazarken;

Doğruluğu şüphe uyandıran bilgilere ait yorumlar insiyatif kapsamında yayınlanmayacaktır.

Yorum yazın

Yorum yazarken şu HTML kodlarını kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bir Dünya Gücü Türkiye Rüyası